Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

19 noiembrie 2023

Ministerul Sănătății organizează duminică, 19 noiembrie 2023, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.

În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE


Detașarea medicilor / medicilor dentiști / farmaciștilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

  • în scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregătire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;
  • probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;
  • situații deosebite familiale sau locative;
  • alte situații excepționale.


Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

  • cerere de detașare adresată domnului Rector, semnată de rezident, inregistrata la registratura Rectoratului U.M.F. Carol Davila Bucuresti;
  • copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;
  • acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidențiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicită detașarea - pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie.