Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

14 mai 2023

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 14 mai 2023 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină.

Accesul în locația de concurs

Reamintim candidaților înscriși la concursul de rezidențiat din 14 mai 2023 faptul că potrivit Metodologiei de concurs:

Candidații trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.

Candidații vor fi prezenți în sălile de concurs duminică 14 mai 2023, începând cu ora 8:30.

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10:00) nu mai au acces în sala de concurs.

Rugăm candidații să respecte TOATE indicațiile date de organizatori.

În această sesiune toate sălile de concurs sunt la adresa:

  • Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, București – Facultatea de Medicină

La data de 11 mai 2023 se va afișa repartiția candidaților pe săli.

Localizare pe harta orașului

Lista candidaților înscriși

Lista candidaților înscrișiTematica, bibliografia, locuri și posturi

Pentru cei interesați:Contestații

Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la data de 21 noiembrie 2022, ora 16,00.

Pentru candidații care au susținut concursul în centrul universitar BUCUREȘTI contestațiile se depun pe adresa de email
contestatiirezidentiat2022@umfcd.ro

Nu se pot depune contestaţii privind corectarea manuală a grilelor de concurs.

Contestaţiile depuse după expirarea termenului mai sus menţionat sau adresate altor instituţii nu se iau în considerare.

Repartiția candidaților pe săli

Pentru candidații care au optat să susțină concursul în Centrul universitar București

Începând cu ora 8.30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați.
La intrarea în sala de concurs candidații se legitimează în fata șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate.
Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.

MEDICINĂ - repartiția pe săli

MEDICINĂ DENTARĂ - repartiția pe săli

FARMACIE - repartiția pe săli

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) și faptul că listele și-au îndeplinit scopul pentru care au fost publicate, pentru asigurarea confidențialității rezultatelor concursului, listele cu candidații înscriși se retrag de site.Locația de concurs

Afișăm mai jos indicații pentru accesul la sălile de concurs

Acces Complex ROMEXPO
Acces săli de concurs