Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

20 noiembrie 2022

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 20 noiembrie 2022 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Repartiția pe săli

Conform metodologiei de desfăşurare a concursului de rezidenţiat, publicăm repartiţia pe săli a candidaţilor care vor susţine proba de concurs în centrul universitar Bucureşti. Candidatii vor fi prezenţi la intrarea în Complexul ROMEXPO (a se vedea mai sus recomandări de acces), duminică 15 noiembrie 2020, orele 7:30.


18.11.2020

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) și faptul că listele și-au îndeplinit scopul pentru care au fost publicate, pentru asigurarea confidențialității rezultatelor concursului, listele cu candidații înscriși se retrag de site.


Locuri și posturi scoase la concurs

Locuri
Posturi


 

Publicația și metodologia de concurs

Publicație de concurs
Metodologie de concurs
Cerere - pdf
Cerere - docx
 

Concurs Rezidențiat - sesiunea 15.11.2020 - tematica și bibliografia

Tematica medicină
Tematica medicină dentară
Tematica farmacie

 

Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți 14 - 24 septembrie 2020

Solicitarea pentru obținerea avizului conducerii universităţii se depune prin intermediul postei electronice, umf.post.univ@umfcd.ro, în perioada 11 - 23 septembrie 2020.

Anunțul Ministerului Sănătății precum și numărul locurilor disponibile pentru transfer.

Anunț
locuri transfer
suplimentare locuri transfer

Documente necesare:

I. Pentru rezidenții care solicită venirea în Centrul Universitar București
 

 • cerere
 • copie - acceptul coordonatorului acreditat pe specialitatea respectivă
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative
 • consimtamant de prelucare a datelor cu caracter personal

II. Pentru rezidenții care solicită plecarea din Centrul Universitar Bucuresti
 

 • cerere
 • copie - acceptul de primire
 • copie - prima pagină a carnetului de rezident
 • acte justificative
 • consimtamant de prelucare a datelor cu caracter personal

Comunicatul Ministerului Sănătății  

Ministerul Sănătății anunță pe cei interesați că au fost analizate cererile pentru schimbarea centrelor de pregătire pentru rezidenți (transfer) sesiunea septembrie-octombrie 2020.

Astfel redăm alăturat listele nominale cu rezidenții care depus dosare prin direcțiile de sănătate publică.

În dreptul fiecărui solicitant este consemnată modalitatea de soluționare a cererii (ex. transfer aprobat, detașare etc).

Schimbarea centrelor de pregătire este operațională începând cu 15 octombrie 2020.

detasare / transfer aprobate

 

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciții și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.
 • Având în vedere condițiile meteo din această perioadă, candidații sunt rugați să se asigure că ajung în timp util la repartiție.
 • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prvederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul farmacie
 • marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 13:00 – domeniul medicină dentară
 • miercuri, 18 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină
 • joi, 19 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină
 • Lista locațiilor în care se organizează repartiția