Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

18 noiembrie 2018

Conform calendarului de examene şi concursuri publicat de Ministerului Sănătăţii, acesta organizează la data de 18 noiembrie 2018, concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Punctaje candidați domeniul medicină

În baza deciziei Comisiei Centrale se afișează punctajele candidaților de la domeniul medicină.Grile corecte

Grilele corecte pot fi descarcate de pe site-ul Comisiei centrale

rezidentiat.ms.ro

Repartiţia pe săli

Conform metodologiei de desfăşurare a concursului de rezidenţiat, publicăm repartiţia pe săli a candidaţilor care vor susţine proba de concurs în centrul universitar Bucureşti. Candidatii vor fi prezenţi la sălile de concurs, duminică 19 noiembrie 2017, orele 8:30.

Atenţie sălile de concurs sunt repartizate în 3 locaţii: 1.Facultatea de Medicină, 2.Facultatea de Farmacie şi 3.Universitatea Româno-Americană

Candidații vor lua toate măsurile pentru a ajunge la timp în locațiile de concurs.

 

Lista candidaţilor înscrişi

Listele candidaţilor înscrişi pe domenii şi centre universitare de concurs pot fi consultate pe site-ul rezidentiat.ms.ro

Candidaţii care au optat pentru susţinerea concursului în centrul universitar Bucureşti vor putea consulta în această secţiune REPARTIŢIA PE CLĂDIRI şi SĂLI de concurs, în data de 16 noiembrie 2017.
Rezidenţiat - sesiunea 19.11.2017

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 19 noiembrie 2017.

Publicația și metodologia de comcurs se pot descărca în format pdf urmând legăturile de mai jos:

Lista posturilor și a locurilor scoase la concurs - în format pdf:

Tematica și bibliografia aferentă pentru sesiunea 19 noiembrie 2017.


Program pregătire a 2-a SPECIALITATE - sesiunea 1 noiembrie 2017

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități, În regim cu taxă.

În perioada 23.10.2017 - 02.11.2017 cei interesați se vor adresa la Rectoratul UMF Carol Davila București, str. Dionisie Lupu, nr. 37, de luni până joi, între orele 12:00-15:00, pentru obținerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2017, se depun la sediul Ministerului Sănătăţii, din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 01.11.2017-10.11.2017, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 10.11.2017).

Plata se face către Ministerul Sănătății - CUI 4266456 - Contul deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București este: RO36TREZ70020E365000XXXX
 

Avizul pentru Înscriere - acte necesare:

  • cerere aviz înscriere
  • copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi
  • copie a certificatului de specialist / primar
  • acordul unui coordonator În specialitate