Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

14 mai 2023

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 14 mai 2023 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină.

Locuri și posturi

Pentru cei interesați afișăm locurile și posturile scoase la concurs

Locuri
Posturi

Publicația și metodologia de concurs

Publicație
Metodologie

Rezidențiat sesiunea 20 noiembrie 2022

Tematica și bibliografia - Concurs de rezidențiat - sesiunea 20.11.2022
Eventuale contestații

Conform metodologiei de concurs "Art. 18 - (1) Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la ora 16,00 în data de 22 noiembrie 2021. [...].  Nu se pot depune contestaţii privind corectarea manuală a grilelor de concurs. Contestațiile depuse după termenul mai sus menționat sau adresate altor instituții nu se iau în considerare."

Candidații care au susținut concursul la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București pot depune contestațiile la adresa de email contestatiirezidentiat2021@umfcd.ro

Accesul în locația de concurs

Reamintim candidaților înscriși la concursul de rezidențiat din 21 noiembrie 2021 faptul că potrivit Metodologiei de concurs:
Accesul în clădirea de concurs este permis doar candidaţilor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ calificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, efectuat de un furnizor de servicii medicale autorizat, respectiv candidaţilor care fac dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară infectării cu SARS-CoV-2.

Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală pentru cetăţenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat la intrarea în clădire prin aplicaţia mobilă de verificare dezvoltată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), iar în cazul cetăţenilor din afara UE, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, al documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză.

Pentru fluidizarea accesului în clădirile de concurs, candidații sunt rugați să își descarce certificatul digital din aplicația dezvoltată de STS înaintea deplasării către locația la care au fost repartizați și să prezinte acest certificat la intrare.
Scanarea codului QR se poate face de pe telefonul mobil/tabletă sau de pe certificatul prezentat în format letric (tipărit pe hârtie).

Totodată reamintim candidaților că trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Important: Conform prevederilor art. 4, alin (5) din Legea nr.55/2020: "valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și private autorizate conform legii se menține pe toată durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia."

Rugăm candidații să respecte TOATE indicațiile date de organizatori privind respectarea Metodologiei de concurs și a măsurilor igienico-sanitare în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.

 • Accesul candidaților în Complexul ROMEXPO se face începând cu ora 7:00 pentru triajul epidemiologic.
 • La intrarea în Complexul ROMEXPO candidaților le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C).
 • Candidații a căror temperatură depășește 37,3°C vor fi conduși pe un traseu separat în sala de rezervă special destinată acestor candidați.
 • Localizare ROMEXPO pe harta orașului


  Harta complexului ROMEXPO și Porțile de intrare
  Harta detaliată Pavilion A
  Harta detaliată Pavilioane B1, B2, și B3
   
 • Masca medicală va fi purtată de candidaţi şi supraveghetori/şeful de sală pe toată durata concursului până la părăsirea clădirii unde au fost repartizaţi.
 • Candidații care și-au schimbat numele între data înscrierii și data concursului vor avea asupra lor acte doveditoare: certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.
 • Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător de organizatori.
   

Locuri și posturi 21.11.2021

Pentru cei interesați publicăm locurile și posturile scoase la concurs - sesiunea 21 noiembrie 2021.