Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

20 noiembrie 2022

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 20 noiembrie 2022 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Rezidențiat sesiunea 21 noiembrie 2021

Tematica și bibliografia - Concurs de rezidențiat - sesiunea 21.11.2021

Tematicile și bibliografia au fost modificate față de sesiunea anterioară.
Repartiție Centrul BUCUREȘTI

 • Accesul candidaților în Complexul ROMEXPO se face pietonal, pe la oricare punct de acces.
  Repartiția este organizată în pavilioanele B1 și B2
 • Localizare ROMEXPO pe harta orașului  Harta complexului ROMEXPO și Porțile de intrare
  Harta detaliată Pavilioane B1, B2, și B3
 • Candidații se legitimează cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate.
 • Candidații care și-au schimbat numele între data înscrierii și data repartiției vor avea asupra lor acte doveditoare: certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.

Grile corecte

Domeniul MEDICINĂ


Domeniul MEDICINĂ DENTARĂ


Domeniul FARMACIE

 Anunț contestații

Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la ora 16:00 în ziua de 16 noiembrie 2020. Contestațiile se transmit comisiei locale din centrul universitar în care a fost susținut concursul numai prin poșta electronică sau fax. Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs.

Candidații care au susținut concursul la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București pot depune contestațiile prin:

 • email: contestatiirezidentiat2020@umfcd.ro
 • fax: 021 318 07 60Accesul în sala de concurs

 • Accesul candidaților în Complexul ROMEXPO se face începând cu ora 7:30 pentru triajul epidemiologic.
 • Candidații sunt rugați să se prezinte, pe cât posibil, cu urmatorul formular completat și semnat pentru triajul epidemiologic care se efectuează la intrarea în complexul ROMEXPO.
  Descarca aici formular epidemiologic
 • Accesul pentru candidații la domeniile MEDICINĂ și FARMACIE se va face prin porțile A și B și eventual C, iar pentru candidații la domeniul MEDICINĂ DENTARĂ prin porțile B și C.
  Localizare ROMEXPO pe harta orașului  Harta complexului ROMEXPO și Porțile de intrare
  Harta detaliată Pavilion A
  Harta detaliată Pavilioane B1, B2, și B3
 • La intrarea în Complexul ROMEXPO candidaților le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C).
 • Candidații a căror temperatură depășește 37,3°C vor fi conduși pe un traseu separat în sala de rezervă special destinată acestor candidați.
 • Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați.
 • La intrare candidații au obligația de a purta masca medicală; în cazul în care nu dețin acest dispozitiv, vor primi din partea organizatorilor o mască medicală la intrarea în clădirea de concurs.
 • Candidații se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.
 • Candidații care și-au schimbat numele între data înscrierii și data concursului vor avea asupra lor acte doveditoare: certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.
 • Masca medicală va fi purtată de candidați și supraveghetori/șeful de sală pe toată durata concursului până la părăsirea clădirii unde au fost repartizați.
 • Din motive de securitate epidemiologică candidații nu se pot strânge în grupuri mai mari de 3 persoane.
 • Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător de organizatori.

Repartiția pe săli

Conform metodologiei de desfăşurare a concursului de rezidenţiat, publicăm repartiţia pe săli a candidaţilor care vor susţine proba de concurs în centrul universitar Bucureşti. Candidatii vor fi prezenţi la intrarea în Complexul ROMEXPO (a se vedea mai sus recomandări de acces), duminică 15 noiembrie 2020, orele 7:30.


18.11.2020

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) și faptul că listele și-au îndeplinit scopul pentru care au fost publicate, pentru asigurarea confidențialității rezultatelor concursului, listele cu candidații înscriși se retrag de site.