Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

20 noiembrie 2022

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 20 noiembrie 2022 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Contestații

Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la data de 21 noiembrie 2022, ora 16,00.

Pentru candidații care au susținut concursul în centrul universitar BUCUREȘTI contestațiile se depun pe adresa de email
contestatiirezidentiat2022@umfcd.ro

Nu se pot depune contestaţii privind corectarea manuală a grilelor de concurs.

Contestaţiile depuse după expirarea termenului mai sus menţionat sau adresate altor instituţii nu se iau în considerare.

<< Go back to the previous page