Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

20 noiembrie 2022

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 20 noiembrie 2022 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Eventuale contestații

Conform metodologiei de concurs "Art. 18 - (1) Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la ora 16,00 în data de 22 noiembrie 2021. [...].  Nu se pot depune contestaţii privind corectarea manuală a grilelor de concurs. Contestațiile depuse după termenul mai sus menționat sau adresate altor instituții nu se iau în considerare."

Candidații care au susținut concursul la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București pot depune contestațiile la adresa de email contestatiirezidentiat2021@umfcd.ro

<< Go back to the previous page