Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

14 mai 2023

Ministerului Sănătăţii organizează la data de 14 mai 2023 concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină.

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face marți, 23 mai 2023, începând cu ora 11:00. Candidații se vor prezenta în București, la Facultatea de Medicină, Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5 – Sala de Sport. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

  • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
  • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția.
  • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
  • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
  • Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
  • Candidații sunt rugați să se asigure că vor fi prezenți în timp util la repartiție.
  • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: pentru candidații de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

  • marți, 23 mai 2023 – începând cu ora 11:00 – domeniul medicină

 

<< Go back to the previous page