Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

18 noiembrie 2018

Conform calendarului de examene şi concursuri publicat de Ministerului Sănătăţii, acesta organizează la data de 18 noiembrie 2018, concurs naţional de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Rezidențiat - Schimbare de specialitate

Urmare a aprobării conducerii Ministerului Sănătății și a prevederilor legale în vigoare, schimbarea de specialitate se poate face astfel:

Schimbarea specialității în care a fost confirmat rezidentul este posibilă:

 1. printr-un nou concurs de rezidențiat;
 2. în cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătăți, dacă solicitantul îndeplinește condițiile minime la specializarea cerută.

Solicitanții prevăzuți la punctul 2 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 • să fie în primele 24 de luni de la începerea pregătirii;
 • punctajul obținut la concurs să fie mai mare sau egal cu punctajul minim la specialitatea solicitată în sesiunea de rezidențiat promovată;
 • schimbarea de specialitate să se face numai:

  1. în una din specialitățile deficitare așa cum sunt ele definite de art.18, alin (5) din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilite prin Ordin al ministrului sănătății pentru sesiunea de rezidențiat respectivă;
  2. într-o specialitate pentru care au rămas neocupate locuri sau posturi la finele concursului de rezidențiat organizat în trimestru IV al anului respectiv;
  3. medicină de familie;
  4. să nu mai fi beneficiat de o altă schimbare de specialitate în baza aceluiași concurs de rezidențiat.


Specialităţile deficitare aferente anului/promoției 2016, sunt:
anestezie şi terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, epidemiologie, gastroenterologie pediatrică, genetică medicală, hematologie, medicină sportivă, neonatologie, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, nefrologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și radioterapie

Specialităţile deficitare aferente anului/promoției 2017, sunt:
anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, epidemiologie, genetică medicală, hematologie, medicină sportivă, medicină de urgență, nefrologie pediatrică, neonatologie, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și radioterapie.

Mai multe detalii găsiți pe rezidentiat.ms.ro

<< Go back to the previous page